Mitä ketteryys tarkoittaa oikeasti?

Ketteryys on termi, joka on tullut vahvasti esiin nykyaikaisessa projektinhallinnassa ja tuotekehityksessä. Se kuulostaa houkuttelevalta ja lupaavalta, mutta mitä ketteryys oikeasti tarkoittaa?

Ketteryys ei ole pelkästään yksi menetelmä tai työkalu, vaan se on ajattelu- ja toimintatapa, joka korostaa joustavuutta, yhteistyötä ja jatkuvaa oppimista. Agile eli ketteryys tarkoittaa eri ihmisille eri asioita riippuen heidän kokemuksestaan ja taustastaan. Se perustuu arvoihin ja periaatteisiin, joita sovelletaan projektien ja tuotekehityksen eri vaiheissa. Useimmiten puhutaan erilaisista ketteristä menetelmistä kuten Scrumista tai SAFesta.

Ketteryyden varjolla unohdetaan liian usein suunnittelu

Ketteryyden ytimessä on kyky sopeutua muutoksiin ja nopeaan toimintaan. Perinteisessä vesiputousmallissa projekti etenee lineaarisesti suunnittelusta toteutukseen ja valmiin tuotteen julkaisuun. Ketteryys sen sijaan hyväksyy sen, että muutokset ja epävarmuudet ovat osa työtä. Ketteryys mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin, kokeilujen tekemisen ja oppimisen matkan varrella.

Ketteryys ei siis tarkoita sitä, että projektit eivät tarvitse suunnitelmaa tai kontrollia. Sen sijaan se tarjoaa joustavamman lähestymistavan, jossa suunnitelmat ja päätökset voivat muuttua matkan varrella. Ketteryys korostaa nopeiden iteraatioiden ja lyhyiden kehityssyklien merkitystä, jolloin tiimi voi reagoida nopeasti uusiin tietoihin ja asiakkaan tarpeisiin.


Perinteinen tapa
Lopputulos sekä työvaiheet suunnitellaan ja määritellään mahdollisimman tarkasti heti alussa.


Virheellinen ketteryys
Kutsutaan eri vaiheita sprinteiksi ja unohdetaan suunnittelu, mutta toimitaan kuten ennenkin.


Ketteryys teoriassa
Tekeminen on inkrementaalista ja yhtäaikaista unohtamatta suunnittelua.


Ketteryys käytännössä
Tekeminen on inkrementaalista, suunnittelu jatkuvaa ja tekemisen painopiste vaihtelee ajan kuluessa.


Yhteistyö ja oppiminen kuuluu ketteryyteen

Ketteryyteen kuuluu myös vahva yhteistyön korostaminen. Ketterissä tiimeissä eri sidosryhmät, kuten asiakkaat, kehittäjät ja tuoteomistajat, työskentelevät tiiviissä yhteistyössä. Tavoitteena on ymmärtää asiakkaan tarpeet ja tavoitteet sekä luoda arvoa käyttäjälle. Yhteistyö ja avoin kommunikointi luovat pohjan jatkuvan parantamisen ja innovaatioiden syntymiselle.

Ketterässä toimintatavassa myös jatkuva oppiminen on keskeisessä roolissa. Tiimit arvioivat säännöllisesti omaa työskentelyään ja tekevät parannuksia. He pyrkivät löytämään tehokkaampia tapoja tehdä työtä ja oppimaan uusia asioita matkan varrella. Jatkuva oppiminen mahdollistaa joustavan sopeutumisen muuttuviin tarpeisiin ja auttaa kehittämään korkealaatuisia tuotteita.

Ketteryys ei kuitenkaan ole vain kehittäjien tai projektitiimien vastuulla. Se edellyttää organisaation kulttuurin muutosta, joka tukee avointa viestintää, luottamusta ja itseohjautuvuutta. Ketteryys vaatii myös johdon tukea ja sitoutumista uuteen toimintatapaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ketteryys tarkoittaa joustavaa ja yhteistyölähtöistä toimintaa, jossa muutokset ja oppiminen ovat olennainen osa projektinhallintaa ja tuotekehitystä. Ketteryys mahdollistaa nopean reagoinnin ja arvon luomisen asiakkaille. Se vaatii organisaation kulttuurin muutosta ja johdon sitoutumista. Ketteryys ei ole vain trendi, vaan se on todellinen tapa saavuttaa menestystä nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top