Ketteryyden digivalmennus

Ketteryyden digivalmennus on tarkoitettu kaikille projektien ja digitaalisen kehittämisen parissa työskenteleville. Valmennettavat saavat henkilökohtaiset tunnukset, joilla he pääsevät käsiksi laadukkaisiin videovalmennuksiin sekä lataamaan valmiita työkaluja arjen tueksi. Kaikki valmennukset ovat lyhyitä täsmäiskuja eri tilanteisiin muodostaen yhdessä selkeät oppimiskokonaisuudet.

Valmennusympäristö on jatkuvasti kehittyvä minkä lisäksi valmennettavat voivat itse toivoa uusia rooleja, vastuita ja näihin liittyviä valmennuksia sekä työkaluja. Digivalmennuksen sisältö on rakennettu roolien, vastuiden ja elinkaaren mukaan, jolloin valmennettavan on aina helppoa löytää juuri itselleen sopivia kokonaisuuksia. Näin työntekijät pystyvät myös kehittymään heille tärkeillä osa-alueilla sekä suoriutumaan entistä paremmin omista vastuistaan.

Projektipäällikön vastuut

Valmennukset

 • Omistajuuden tunnistaminen
 • Tavoitteiden määrittäminen
 • Projektointi

Työkalut

 • Project one pager

Valmennukset

 • Suunnitelman rakentaminen
 • Suunnittelu ja vuosikello osana ketteryyttä
 • Yleiset roolit ja vastuut projekteissa
 • Tarkastuspisteiden määrittäminen

Työkalut

 • Projektisuunnitelma (one pager)
 • Roadmap
 • Epicin määrittely
 • Kevyt business case
 • Agile vs. perinteinen projekti -kysely

Valmennukset

 • Resurssien varaaminen
 • Realistisen aikataulun rakentaminen
 • Budjetin rakentaminen

Työkalut

 • Roadmap / aikataulu
 • Budjettiseuranta
 • Sidosryhmäkartta

Valmennukset

 • Viestinnän tärkeys
 • Läpinäkyvyys ja luottamus

Työkalut

 • Viestintäsuunnitelma
 • Sidosryhmäkartta

Valmennukset

 • Riskien määrittely, tunnistaminen ja seuranta

Työkalut

 • Riskiloki
 • Riskimatriisi

Valmennukset

 • Testauksen organisointi
 • Jatkuva laadunvarmistus

Työkalut

 • Testauksen muistilista

Valmennukset

 • Tarkastuspisteiden määrittäminen
 • Toistuvien palaverien johtaminen
 • Kaikki irti Kanbanista

Työkalut

 • Viikkopalaverin raportti
 • Ohjausryhmän raportti

Valmennukset

 • Muutosten määrittely
 • Muutoksista viestintä ja niiden dokumentointi

Työkalut

 • Muutosrekisteri
 • Muutospyyntölomake

Valmennukset

 • Ongelman tunnistaminen
 • Päätösesitysten rakentaminen

Työkalut

 • Päätösrekisteri

Valmennukset

 • Palautteen kerääminen
 • Retron pitäminen ja dokumentointi

Työkalut

 • Loppuraportti

Tuoteomistajan vastuut

Valmennukset

 • Vision luominen ja tarve
 • Visiosta pitkän- ja lyhyen aikavälin roadmappeihin

Työkalut

 • Vision dokumentointi

Valmennukset

 • Tärkeyden arviointi
 • Backlogin rakentaminen
 • Backlogin ylläpito
 • Backlogien erot (tuote vs. sprintti)

Työkalut

 • Epicin määritys
 • Featuren määritys
 • User Storyn dokumentointi

Valmennukset

 • Yleiset roolit ja vastuut
 • Tiimihengen rakentaminen

Työkalut

 • Tiimin pelikirja

Valmennukset

 • Viestinnän tärkeys
 • Läpinäkyvyys ja luottamus

Työkalut

 • Viestintäsuunnitelma
 • Sidosryhmäkartta

Valmennukset

 • Design thinking -perusteet
 • Asiakkaiden lähestyminen

Työkalut

 • Haastattelun dokumentointi

Valmennukset

 • Kilpailijoiden tunnistaminen
 • Kilpailijoiden jatkuva seuranta
 • Trendien ja kilpailijoiden jatkuva seuranta

Työkalut

 • Kilpailijaseurannan esimerkki

Valmennukset

 • Arvon määritys ja priorisointi

Työkalut

 • Kevyt busines case

Valmennukset

 • Visiosta pitkän- ja lyhyen aikavälin roadmappeihin
 • Tuotteen tavoitteen määritys
 • Liiketoimintamallin kehittäminen käytännössä

Työkalut

 • Tuotteen tavoitteen dokumentointi
 • Vision dokumentointi

Valmennukset

 • Mittareiden määritys ja valinta
 • Onnistumista viestimisen tärkeys

Työkalut

 • Sisäinen tuote-esitys

Scrum Masterin vastuut

Valmennukset

 • Kanbanin perusteet
 • Scrumin perusteet
 • SAFe:n perusteet

Työkalut

 • Agile manifesto

Valmennukset

 • Fasilitoinnin periaatteet
 • Fasilitoinnin prosessi ja työkalut

Työkalut

 • SWOT-analyysi
 • Mindmap
 • Työpajan ohjelmarunko

Valmennukset

 • Scrum roolit ja vastuut
 • Scrumin palaverit
 • Scrumin artefaktit
 • Scrumin soveltaminen

Työkalut

 • Sprintti-kalenteri

Valmennukset

 • Sprintin sisällön ja tavoitteiden määrittäminen
 • Sprintin pituuden määritys

Työkalut

 • Sprintti-kalenteri

Valmennukset

 • Story pointtien hyödyntäminen
 • Backlogin ylläpito
 • Tärkeyden arviointi

Työkalut

 • Estimoinnin harjoitukset

Valmennukset

 • Retron suunnittelu ja pitäminen
 • Palautteen kerääminen ja siihen reagointi

Työkalut

 • Menetelmiä retroon

Valmennukset

 • Riskien määrittely, tunnistaminen ja seuranta

Työkalut

 • Riskiloki
 • Riskimatriisi

Valmennukset

 • Viestinnän tärkeys
 • Läpinäkyvyys ja luottamus

Työkalut

 • Viestintäsuunnitelma
 • Sidosryhmäkartta

Valmennukset

 • Mittareiden määritys ja valinta
 • Ketteryyden yleiset mittarit

Työkalut

 • Ketteryyden yleiset mittarit

Projektin ja palvelun elinkaari

Roolien ja vastuiden lisäksi valmennukset sekä työkalut löytyvät projektin vaiheen tai palvelun elinkaareen mukaan. Näin valmennettava voi helposti löytää juuri hänen tilanteeseensa parhaiten sopivat valmennukset.

Kaikki lähtee tarpeen tunnistamisesta ja sen saavuttamiseksi tehtävästä suunnittelusta.

Työskentelyn aloittaminen vaatii monenlaista valmistautumista ja järjestäytymistä.

Toteutus tarkoittaa itse tekemistä, seurantaa, kehittämistä tai jatkuvien palveluiden ylläpitoa.

Tuotteet julkaistaan ja projektit tulevat jossain vaiheessa päätökseen samoin kuin jatkuvan palvelun elinkaari.

Perusteissa kerrataan mistä projektijohtamisessa, palvelukehityksessä ja ketteryydessä on pohjimmiltaan kyse.

Scroll to Top